Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - zapewnienia schronienia dla  osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2020 roku