ozdoby choinkowe

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE OGŁASZA GMINNY KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jeną z nich jest wysłanie kartek świątecznych. Kartka świąteczna może mieć różne formy. Dzisiaj, wiele osób przesyła życzenia za pomocą telefonu lub komputera. Na szczęście, w dobie rozwoju informatyki, nie zapominamy o wysyłaniu kartek świątecznych tradycyjną pocztą. Adresaci kartek świątecznych, zachwyceni ich wykonaniem oraz treścią życzeń, zatrzymują je na długo. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie wykonane przez dzieci ozdabiane różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca.

I. Cele konkursu:
Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
Popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.
Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych („0”), uczniów szkoły podstawowej. Obejmuje cztery grupy wiekowe:
I grupa wiekowa – przedszkola i oddziały przedszkolne („0”),
II grupa wiekowa – uczniowie z klas I – III,
III grupa wiekowa – uczniowie z klas IV – VI,
IV grupa wiekowa – uczniowie z klas VII – VIII.

III. Warunki:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej o wymiarach: A 5 (długość 20 cm., szerokość 15 cm., ), zaś uczestnicy z I grupy wiekowej – przedszkola i grupy przedszkole („0”) wykonują pracę o wymiarach: A 4 ( długość 30 cm., szerokość 21 cm.)
Kartki bożonarodzeniowe o większych wymiarach nie będą brane przy ocenie.
Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia,
Każdy uczestnik z II, III, IV grupy wiekowej może wykonać jedną pracę  wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie grafika itp., zaś uczestnicy z I grupy wiekowej dostarczają jedną pracę zbiorową (każda grupa wiekowa),
Praca powinna być wykonana estetycznie,
Prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, wiek, klasę oraz adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje,
Każdy uczestnik musi podpisać zgodę – oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.
Pisemne zgłoszenie kartki bożonarodzeniowej do konkursu należy składać do 6 grudnia 2019 roku na adres Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo, tel/fax. 91 3119505.
Kartkę bożonarodzeniową należy dostarczyć do Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie do dnia 13 grudnia 2019 roku (piątek) do godz. 14.00.

IV. Ocena i nagrody:
Prace oceniać będzie komisja w składzie:
Przewodniczący – p.  Olga Strugała
Członkowie:
p.  Małgorzata Schwarz
p.  Elżbieta Knapik
p.  Małgorzata Rybicka
p.  Beata Bitel
p. Zenon Wachnik
Kartki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:
- poziom artystyczny wykonanej pracy,
- oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania,
- wkład  pracy,
- stopień nawiązania do tradycji,
            - walory plastyczne.
Komisja Konkursowa dnia 16 grudnia 2019 roku oceni kartki bożonarodzeniowe w czterech ww. kategoriach wiekowych. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej, przewidziane są nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy – po dwie osoby z każdej grupy wiekowej.
Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie www.zpokolbaskowo.pl dnia 19.12.2019r.


V. Uwagi końcowe:
Organizatorzy zapewniają miejsce na prezentację prac – kartek bożonarodzeniowych,
Prace będą wystawione na wystawie w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz.14.00 należy odebrać prace. Nieodebrane kartki zostaną zniszczone.
O wszystkich zmianach dotyczących czasu i przebiegu konkursu zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni i będą ogłoszone na stronie internetowej www.zpokolbaskowo.pl
Informacji dotyczących konkursu udziela p. Izabela Pisaruk tel.  913119505,
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pin It