informacja

Aktualizacja 23.10.2019 Zapisy zamknięte!

----

Warsztaty odbędą się w dniu 26.10.2019 r. o godz. 10:00 w świetlicy w Moczyłach. Czas trwania ok. 4 godz. Wszystkie materiały zapewnione. Warsztaty skierowane są do dorosłych mieszkańców Gminy Kołbaskowo.
Zapisów należy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Wypełnioną i podpisaną kartę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Kołbaskowo 106, lub przesłać drogą mailową na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Karty bez złożonego odręcznego podpisu nie będą przyjmowane. Zapisy przyjmowane są do czwartku 24 września 2019 r., do godz. 14:00, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w warsztatach decyduje data złożenia karty zgłoszeniowej.
Zaprasza organizator
Gmina Kołbaskowo

Pin It