urząd-gminy kołbaskowo

Zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa hali produkcyjno - magazynowej z wiatami i budynkiem socjalno - biurowej oraz uruchomieniu produkcji wózków widłowych, w Gminie Kołbaskowo. Wgląd do materiałów możliwy jest w Urzędzie Gminy Kołbaskowo (pok. nr 1). Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w terminie 30 dni, tj. od 28 października 2019 do 26 listopada 2019 pisemnie na adres:
Urząd Gminy Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo 106
fax 091 311 95 10 w.22
lub ustnie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej >>

Szczegóły w dołączonym dokumencie. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Pin It