herb gminy kołbaskowo

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia, że w dniach od 23 września 2019 r. do 4 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo (pokój nr 3), w godzinach od 8.00 do 15.00 są udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wzór wniosku w załączonym komunikacie.

Pin It