szklarnie

Dobra wiadomość dla kierowców narzekających na korki w Warzymicach w rejonie skrzyżowania na Rajkowo. Gmina Kołbaskowo od dawna starała się o rozwiązanie problemu. Jest nim droga alternatywna. Teraz jest możliwość jej realizacji.

Gmina Kołbaskowo otrzymała blisko 4 mln zł dofinansowania na zadanie "Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Ustowo łączącej drogę krajową nr 13 z ul. Floriana Krygiera w Szczecinie, Gmina Kołbaskowo". Wartość projektu to ok. 8 mln zł. Gmina Kołbaskowo na jego realizację przeznaczy 50% środków. Okres realizacja zadania - 11.2019-10.2020.

Droga przez szklarnię od krajowej "trzynastki" (wlot przed światłami na skrzyżowaniu do Rajkowa patrząc od strony Warzymic) do ul. Krygiera w Szczecinie z pewnością ułatwi dojazd do stolicy województwa.

Pin It