informacja

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kołbaskowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pin It