herb gminy kołbaskowo

W związku z uruchomionym Zachodniopomorskim Programem Antysmogowym, Gmina Kołbaskowo planuje ubiegać się o dotację na dwa działania:
2.14 - Poprawę jakości powietrza (wymiana kotłów i pieców)
2.15 - Termomodernizację budynków jednorodzinnych*.

Działania możliwe są do realizacji w domach jednorodzinnych bądź lokalach mieszkalnych, których właścicielami są osoby fizyczne. O dotacje będą mogły ubiegać się osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem mieszkalnym. Zgodnie z regulaminem konkursu za budynek  jednorodzinny  uznaje się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest likwidacja źródła ciepła opartego na paliwie stałym (węglowym) i wymiana na nowe  z zachowaniem hierarchii wyboru. W pierwszej kolejności zastosowanie ogrzewania gazowego (w przypadku obszarów zgazyfikowanych), a następnie wymiana na inne źródła ciepła z zachowaniem wskazanych norm.

Granty będą przyznawane ryczałtowo w wysokościach:
w ramach działania 2.14: na wymianę kotłów i pieców - do 7500 złotych,
w ramach działania 2.15 na: częściową termomodernizację (ocieplenie ścian plus wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z wymianą kotła lub pieców - do 25000 złotych,
pełną termomodernizację (częściowa plus stropodach i posadzka ) wraz z wymianą kotła lub pieców - do 50000 złotych

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy do zgłoszenia zamiaru uczestniczenia w projekcie. W przypadku uzyskania dofinasowania  realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020 - 2021. Na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet zostanie oszacowane zapotrzebowanie na środki finansowe, o które  Gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisaną ankietę, wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych można złożyć elektronicznie pocztą mailową (podpisany skan lub formularz elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub e-puap) na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., za pośrednictwem platformy e-puap jako załącznik do pisma ogólnego na skrzynkę podawczą urzędu /7e077egju7/skrytka, lub tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo do dnia 14 sierpnia 2019 r.  do godziny 15.00.

Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania!
 

Pin It