informacja

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o zbliżającym się terminie kolejnego naboru do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.nabór do "Zachodniopomorskich Małych Skarbów". Jeśli macie dziecko do lat 3 i chcecie wrócić do pracy


Nabór prowadzony będzie w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w ww. terminie osobiście, w:
- kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41,
lub
- sekretariacie fili WUP w Koszalinie ul. Słowiańska 15a,
bądź
- wysłać pocztą (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do siedziby Realizatora projektu).

Szczegółowych informacji, dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 146, 91 42 56 147 oraz 91 42 56 148.

UWAGA!!!

Aktualny regulamin wraz z załącznikami dostępny będzie od 12 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej www.wup.pl (zakładka Małe Skarby, dział dokumenty do pobrania).

Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Pin It