herb gminy kołbaskowo

Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 9 maja 2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Stobno.

Pin It