budzet obywatelski plakat

Przypominamy, że do 10 maja trwają zgłoszenia kandydatów na członków zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Nabór zostanie przeprowadzony wśród grup: mieszkańcy gminy, radni oraz członek organizacji pozarządowej. Zespół opracuje zasady budżetu obywatelskiego na 2020 rok w formie regulaminu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wypełnione zgłoszenie (stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Kołbaskowo nr 31/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.), na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Link do zarządzenia wraz z kartą zgłoszeniową >>>