logo zespołu szkół w kołbaskowie

Egzaminy dla klas VIII odbędą się mimo akcji strajkowej. Pozostałe klasy mają wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z organizają roku szkolnego. Gmina zapewnia jednak nadal opiekę w świetlicach - szczegóły tutaj:

 

 

Informacja od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargowie:

Szanowni Państwo,
W Szkole Podstawowej w Będargowie i Punkcie Przedszkolnym nadal trwa strajk, jednak organ prowadzący i dyrektor placówki dołożyli wszelkich starań, aby odbył się egzamin ósmoklasisty.
W związku z powyższym zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Będargowie dni 15,16,17 kwietnia 2019r. są dniami w organizacji kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty i te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pozostałych uczniów.
Od dnia 18-23 kwietnia 2019r. rozpoczyna się przerwa świąteczna i w tych dniach nie będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Mariusz Wojewoda, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będargowie

 

Informacja od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu:

Szanowni Państwo
Informuję, że w Szkole Podstawowej w Przecławiu (także w Punkcie Przedszkolnym) sytuacja nie zmieniła się,  wciąż trwa akcja strajkowa. Natomiast dzięki staraniom Organu Prowadzącego i współpracy z Dyrektorami szkół z naszej gminy, egzaminy klas VIII odbędą się zgodnie z harmonogramem. Więcej informacji nt. egzaminów otrzymali Państwo w wiadomości, na dzienniku elektronicznym.
Proszę o dalsze sprawdzanie stron szkoły i gminy.
                                            Beata Bitel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu

 

Informacja od Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie:

Szanowni Państwo,
W Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie nadal trwa strajk, jednak organ prowadzący i dyrektor placówki dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu oraz zajęć opiekuńczych w szkole podstawowej.
W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że od 15 kwietnia 2019r.  Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019.
Natomiast zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. św. Huberta dni 15,16,17 kwietnia 2019r. są dniami w organizacji kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty i te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas I-VII. W placówce będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7 00 – 16 30.
Od dnia 18-23 kwietnia 2019r. rozpoczyna się przerwa świąteczna i w tych dniach nie będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Kołbaskowie
Olga Strugała
 

Pin It