planowana ścieżka rowerowa

W tym miesiącu, za około dwa tygodnie, rozpocznie się budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w Gminie Kołbaskowo, od toru motocrossowego w Rosówku do granicy państwowej.

Nowy szlak będzie miał 2 km długości i 2 metry szerokości. Rozpocznie się przy ścieżce rowerowej „Szwarcówka” wiodącej z Przecławia przez Kołbaskowo do granicy przy torze motocrossowym (dalej szlak przecina granicę i kieruje się w stronę Neurosow w Niemczech). Pobiegnie na południe, wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, w pobliżu drogi krajowej nr 13. Zakończy się w okolicach byłego przejścia granicznego.

Planowana droga rowerowa prowadzi przez tereny polne i leśne po śladzie starej drogi granicznej, po której poruszały się w przeszłości pojazdy Straży Granicznej i Wojska Ochrony Pogranicza przed wejściem Polski do strefy Schengen. W terenie widoczne są jej ślady.

Budowę wykona policka firma Lik-Bud. Wartość prac to ok. 1,45 mln zł. Według planu, inwestycja ma zostać zrealizowana do końca sierpnia 2019 roku.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Środki Gmina Kołbaskowo uzyskała na projekt pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego”. W skład tego projektu wchodzą inwestycje tj.
- ODCINEK KARWOWO – WARNIK: budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej i technicznej w miejscowości Karwowo – infrastruktura częściowo modernizowana i nowa.
- ODCINEK ROSÓWEK – GRANICA PAŃSTWA: zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej - infrastruktura nowa.
- ODCINEK SIADŁO DOLNE – KURÓW: zaprojektowanie i budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów - infrastruktura nowa.
- Parkingi B&R: budowa punktów przesiadkowych Bike&Ride w Kołbaskowie i Przecławiu - infrastruktura nowa.

Więcej o dofinansowaniu tutaj

 W inwestycję Gminy Kołbaskowo wpisują się w plany Niemców, którzy chcą zbudować ścieżkę rowerową z rejonu Mescherin do granicy państwowej, gdzie nowe szlaki spotkają się. Droga będzie miała ok. 3 km długości. Budowa może rozpocząć się pod koniec 2019 roku. Przy granicy niemieckiej gmina planuje budowę miejsca postoju i wypoczynku podobnego do tego na promenadzie pomiędzy Ahlbeck a Świnoujściem. Obie budowy połączą systemy ścieżek rowerowych po obu stronach granicy.

_________________
Czytaj też o planach realizacji ścieżki rowerowej Kołbaskowo - Kamieniec TUTAJ

oraz Przecław - Karwowo TUTAJ

Pin It