drukarka 3d - plakat warsztatów

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Z DRUKARKI 3D -  23.03.2019 r. o godz. 10:00 w świetlicy w Kołbaskowie
Czas trwania ok. 2 godz. Wszystkie materiały zapewnione.
Warsztaty skierowane są w pierwszej kolejności do mieszkańców Gminy Kołbaskowo.
Zapisów należy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Wypełnioną i podpisaną kartę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Kołbaskowo 106, lub przesłać drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Karty bez złożonego odręcznego podpisu nie będą przyjmowane. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w warsztatach
decyduje data złożenia karty zgłoszeniowej.
Zaprasza Organizator
Gmina Kołbaskowo