informacja

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego:

  • w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa;
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • z zakresu równego traktowania;
  • z zakresu ochrony zdrowia polegające na edukacji w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do dzieci, młodzieży oraz studentów, a także grup zawodowych szczególnie narażonych na ekspozycje zawodowe.

Organizacje pozarządowe mogą pozyskać w czterech ogłoszonych otwartych konkursach ofert w sumie 360 tys. zł dofinansowania.

Kwota 150 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenia i fundacje będą mogły otrzymać dotację w czterech zadaniach. To promocja przekazywania 1% podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz OPP z woj. zachodniopomorskiego (14 tys. zł), projekty upowszechniające wolontariat (100 tys. zł) oraz dotyczące przeprowadzenia konkursu o tytuł Zachodniopomorskiego Lidera NGO 2019 (16 tys. zł). 20 tys. zł zarezerwowano na zorganizowanie dwudniowego XIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, aby wesprzeć finansowo organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców Pomorza Zachodniego, ogłasza już po raz trzeci otwarty konkurs, w którym będzie można pozyskać dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. To ważny konkurs, ponieważ jak wskazują przedstawiciele trzeciego sektora, jedną z głównych przeszkód w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację projektów są trudności w zabezpieczeniu środków na wkład własny. To pieniądze, które NGO’s musi posiadać, aby otrzymać dotację (finansowy wkład własny wymagany jest m.in. w grantach ministerialnych). Organizacja bez zapewnienia środków na ten cel, mimo ciekawego projektu, nie otrzyma dotacji, a jej oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Do podziału na ten cel jest 100 tys. złotych.

Ważne informacje:

1. Wszystkie oferty na konkurs, składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora Witkac.pl. Oferty na konkurs należy złożyć w generatorze do dnia 18 stycznia 2019r. a w przypadku konkursu na wkłady własne – do 25 stycznia 2018 r.

2. Aby złożyć ofertę do Urzędu należy:

  • zalogować się na stronie www.witkac.pl,
  • napisać ofertę, a następnie ją złożyć w generatorze wraz z wymaganymi załącznikami,
  • obowiązkowe jest załączenie do oferty załącznika nr 1 – „potwierdzenia złożenia oferty”, które wymaga podpisu zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli oraz jest przedkładane w formie załącznika do oferty w postaci skanu (złożenie oświadczenia jest traktowane, jako złożenie popisanej oferty). Oferty złożone bez potwierdzenia nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Ogłoszenia konkursów dostępne są w BIP Urzędu Marszałkowskiego (http://bip.wzp.pl)

 

Pin It