wójt podpisuje umowę

Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo podpisała umowę na darmowe przejazdy dla uczniów z naszej gminy.

- Gmina Kołbaskowo od 1 października przystępuje do szczecińskiego programu darmowych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. To oznacza, że wszystkie dzieci z naszych szkół w gminie będą mogły za darmo poruszać się autobusami miejskimi – mówi Małgorzata Schwarz.

„Gmina oświadcza, że przystąpiła do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin”. „Podstawą do udzielenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jest okazanie/wyrobienie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej” - czytamy w umowie.

Do rozliczenia pomiędzy ZDiTM Szczecin, a Gminą Kołbaskowo ustala się stawkę 40 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc ważności uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

 

fot. Facebook profil Gmina Kołbaskowo