mapa Przecławia remont drogi

 Jedna oferta wpłynęła na budowę drogi nr 3920Z w Przecławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej. Złożyła ją Eurovia Polska S.A. Mimo że jest wyższa od kosztorysu, prace będą realizowane.

Firma zaproponowała cenę 4,2 mln zł. Kosztorys opiewał na 3,7 mln zł. Gmina Kołbaskowo zaplanowała w budżecie dotację celową w wysokości ok. 900 tys. zł. 2,2 mln zł to dotacja z budżetu państwa. Powiat Policki zaplanował około 900 tys. zł. Ciągle brakowało ok. 200 tysięcy zł. Władze powiatu wspólnie z gminą zdecydowały dołożyć tę kwotę, w związku z tym droga doczeka się generalnego remontu.

Chodzi o 795 metrów drogi powiatowej w Przecławiu (na zdjęciu lotniczym czerwony kolor), która zaczyna się przy drodze krajowej nr 13 na wysokości kościoła i biegnie w stronę przejazdu kolejowego linii Szczecin – Berlin, do wysokości posesji Przecław 14 (skrzyżowanie w stronę przedszkola). Pojawi się na niej nowa nawierzchnia, parkingi, dogodne zjazdy do posesji, odbudowane zostaną chodniki, wybudowana będzie także kanalizacja deszczowa.

Droga wygląda dziś fatalnie. Jak czytamy w dokumentacji technicznej: „Istniejąca nawierzchnia jezdni i chodników w/w odcinków drogi jest w złym stanie. Jezdnia posiada liczne spękania, koleiny oraz zawiera nierówności nawierzchni - pochylenia podłużne i poprzeczne nie posiadają wymaganych spadków, co uniemożliwia prawidłowy spływ wód opadowych. Istniejąca kanalizacja deszczowa jest niedrożna i uszkodzona”.

O pilnej potrzebie remontu jednej z głównych ulic w Przecławiu mówi się od dawna.

- Już od 2002 roku mieszkańcy skarżyli się, że „ulicówka” jest w takim stanie, że wymaga pilnej naprawy - mówiła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. - Mieszkańcy na każdym zebraniu sołeckim przedstawiali problemy związane z uszkodzonymi chodnikami, brakiem odwodnienia drogi. Ruch na tej ulicy jest coraz większy, w związku z korkami na ulicy Do Rajkowa.

„Największym problemem w realizacji inwestycji był brak środków finansowych w budżecie właściciela drogi, którym jest Starostwo Powiatowe w Policach. Przez lata trwał tzw. "montaż finansowy" inwestycji. Od samego początku gmina Kołbaskowo godziła się na dofinansowanie tego zadania ze środków własnych i wykonała z własnych środków projekt tej drogi. Jednak ciągle brakowało około 2 mln zł ze źródeł zewnętrznych. W podziale środków z budżetu centralnego Przecław zawsze przegrywał kilkoma punktami z biedniejszymi regionami. Z jeden strony byliśmy zbyt bogaci i za to nam zabierano punkty, z drugiej strony na naszych drogach było według statystyki zbyt bezpiecznie i dofinansowanie otrzymywała inne droga” – informuje przeclaw24.

Kiedy droga będzie gotowa? "Maksymalny termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 16 listopada 2018" - czytamy w dokumentacji technicznej.

Prace rozpoczną się w najbliższym czasie. Termin realizacji jest bardzo krótki. W czasie prac zorganizowane zostaną objazdy. Kierowców prosimy o wyrozumiałość.

Pin It