sołtys roku - plakat konkursowy

Uprzejmie informujemy, iż uchwałą Nr 1093/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, podjął decyzję o organizacji 6 edycji konkursu „Sołtys Roku 2018”.
Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.  Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys z terenu województwa zachodniopomorskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2017.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do  20.07.2018 r.

Szczegóły i warunki udziału w konkursie: regulamin i karta zgłoszeniowa są dostępne na stronach  internetowych www.wrir.wzp.pl, www.bip.wzp.pl

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji nt. konkursu „Sołtys Roku” na terenie Państwa gminy, wśród Sołtysów oraz społeczności lokalnej. Ponadto proszę o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych i tablicach informacyjnych Państwa Instytucji, plakatu promującego plebiscyt.

 

Pin It