przedszkole Przecław

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”, objętym patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo p. Małgorzaty Schwarz. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej propagującej zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w czasie zabaw swobodnych. Technika wykonania prac dowolna.
Szczegóły konkursu w regulaminie załączonym niżej. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Przecławiu.
Termin składania zgłoszeń: 18.05.2018
Termin składania prac: 25.05.2018
Ogłoszenie wyników: 30.05.2018

 

Pin It