motocross plakat

Zapraszamy na Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na rok 2018. Publikujemy harmonogram czasowy oraz regulamin. Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo są zwolnieni z opłat.

 

HARMONOGRAM CZASOWY  Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na rok 2018 | ROSÓWEK 13 maja 2018 r.:

1. Biuro zawodów czynne – 12.05.18 r. od 17:00 do 20:00 oraz w dniu zawodów - 13.05.18 r. od 7:00 do zakończenie zawodów
2. Odbiór trasy przez sędziego zawodów 7:30
3. Odbiory techniczne - 12.05.18 r. od 17:00 do 20:00 i 13.05.18 r. oraz w dniu zawodów - 13.05.18r. od 7:00-11:00
4. Egzamin teoretyczny na certyfikat 8:00
5. Treningi dowolne i kwalifikacyjne 8:30-11:30
Dla wszystkich klas odbędzie się jeden trening 25-minutowy, podzielony na trzy następujące bezpośrednio po sobie części:
I część - 10- minutowy trening dowolny
II część - 10 – minutowy trening kwalifikacyjny
III część - 5 – minutowa próba startów
- klasa MX Masters 8:30-8:55
- klasa MX65 8:55-9:20
- klasa MX85 + MX Kobiet 9:20-9:45
- klasa MX2J + MX Open 9:45-10:10
- klasa MX2C 10:10-10:35
- klasa MX1C 10:35-11:00
- klasa MX Quad Open 11:00-11:25
6. Start Pierwszy bieg:
- klasa MX Masters - przedpark 11:50 -start 12:00 (15min+2okr)
- klasa MX 65 - przedpark 12:10 -start 12:20 (12min+2okr)
- klasa MX85 + MX Kobiet - przedpark 12:30 -start 12:40 (15min+2okr)
- klasa MX2J+MX Open - przedpark 12:50 -start 13:00 (15min+2okr)
- klasa MX2C - przedpark 13:10 -start 13:20 (15min+2okr)
- klasa MX1C - przedpark 13:30 -start 13:40 (15min+2okr)
- klasa MX Quad Open - przedpark 13:50 -start 14:00 (15min+2okr)
Drugi bieg:
- klasa MX Masters - przedpark 14:10 -start 14:20 (15min+2okr)
- klasa MX 65 - przedpark 14:30 -start 14:40 (12min+2okr)
- klasa MX85 + MX Kobiet - przedpark 14:50 -start 15:00 (15min+2okr)
- klasa MX2J + MX Open - przedpark 15:10 -start 15:20 (15min+2okr)
- klasa MX2C - przedpark 15:30 -start 15:40 (15min+2okr)
- klasa MX1C - przedpark 15:50 -start 16:00 (15min+2okr)
- klasa MX Quad Open - przedpark 16:10-start 16:20 (15min+2okr)
7. Zakończenie zawodów
- około godz. 17:00
UWAGA: ostateczną decyzję o połączeniu klas podejmie Dyrektor zawodów w porozumieniu z Sędzią Zawodów. O zmianach zawodnicy będą powiadomieni na odprawie. Zmianie nie ulegnie godzina startu pierwszego biegu.

Pin It