W ramach dotychczasowych prac dotyczących aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim opracował zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. obejmujący diagnozę, prognozę trendów rozwojowych oraz kierunki interwencji. Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem prac rozpoczął się okres konsultacji diagnozy. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące tworzonej strategii województwa zachodniopomorskiego można zgłaszać za pośrednictwem strony www.zodr.pl w zakładce "Strategia, wieś i rolnictwo" w panelu pn. "Konsultacje społeczne".

Więcej informacji w załączonym skanie dokumentu.

Pin It