informacja

Ruszyła III Edycja Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet zamieszkałych na stałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego, prezentacja ich dorobku i osiągnięć oraz promowanie aktywnych postaw.

Organizatorem konkursu jest Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan, we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim.
Kandydatki do tytułu „Lady D.” można zgłaszać w ramach pięciu kategorii:

- Dobry Start – kategoria dla kobiet w wieku 16-26 lat, działających w różnych obszarach życia społecznego;
- Kultura i Sztuka – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
- Sport – kategoria dla dziewcząt i kobiet  w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;
- Życie Społeczne – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
- Życie Zawodowe – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Podmiotami uprawnionych do zgłoszenia kandydatek są:

- jednostki administracji rządowej,
- jednostki administracji pozarządowej,
- organizacje pozarządowe,
- media,
- osoby fizyczne,
- placówki edukacyjne,
- przedsiębiorstwa prywatne.

 Zgłoszenia należy składać osobiście lub listownie do Biura Poselskiego Magdaleny Kochan do dnia 15 września 2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać” na adres:
Biuro Poselskie Magdaleny Kochan
ul. Bohaterów Warszawy 3/1
72-100 Goleniów
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do biura poselskiego.

Honorowy patronat nad „Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek” sprawują: Magdalena Kochan – Poseł na Sejm VIII kadencji oraz Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatki wraz z regulaminem konkursu znajdują się w załączniku.

Pin It