Adaptacja dziecka do przedszkola czy tez do żłobka jest procesem, który polega na przygotowaniu się do nowego otoczenia, z przyzwyczajeniem do funkcjonowania w nowym środowisku społecznym.

Serdecznie zapraszamy dnia 1 września 2017r. na okres adaptacyjny w godzinach od 9.00 do 13.00  do Publicznego Przedszkola w Przecławiu oraz do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu. W tym dniu rodzice, prawni opiekunowie oraz dzieci będą mogły bliżej poznać się z opiekunami, rówieśnikami oraz pomieszczeniem – salą zabaw i zabawkami.

 Dziecko przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej  czy też żłobka rozpoczyna nowy etap w swoim rozwoju.
Moment ten należy do najbardziej trudnych i znaczących w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, rozstanie się z najbliższymi osobami, zaistnienie i funkcjonowanie w nowym środowisku. Nowe środowisko, przysparza mu wiele trosk i trudności.
Może powodować poczucie zagubienia, wywołać negatywne emocje. Dlatego ważne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa.
Przedszkole czy też żłobek nie zastąpi rodziców, nie zdejmie z nich odpowiedzialności za rozwój i wychowanie, ale może i powinno wspomagać ich w razie potrzeby, doradzać, kompensować braki. Wynika stąd konieczność uzgodnienia celów, zasad postępowania, określenia wspólnych oddziaływań. Wzbudzenia w rodzicach poczucia przynależności do wspólnoty.
Czynne włączenie się w ten proces najbliższych tj. rodziców, opiekunów dziecka w znacznym stopniu ułatwi dzieciom nawiązanie kontaktu z nauczycielem, rówieśnikami, personelem przedszkola i żłobka w warunkach komfortu psychicznego.

Po 22 sierpnia 2017r. na stronie Gminy Kołbaskowo zostanie zamieszczona umowa za świadczenia w przedszkolu i żłobku prowadzonych przez gminę Kołbaskowo do wydruku, którą będzie można dostarczyć osobiście dnia 1 września 2017r.( wypełnioną i podpisaną przez rodziców/ opiekunów prawnych) do sekretariatu Publicznego  Przedszkola i Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu. w dwóch egzemplarzach, oraz wypełnioną ankietę informacyjną o dziecku.


 

Pin It