Gmina Kołbaskowo, Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Rada Rodziców SP Przecław organizują VIII Gminny Przegląd Form Artystycznych „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty”. Impreza odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przecławiu. Celem przeglądu jest stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń bez rywalizacji – przegląd nie ma formy konkursowej, a także wskazanie form pożytecznego spędzania czasu wolnego.
Zgłoszenia udziału można wysyłać do 14 kwietnia 2017 roku do:
1. Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, tel.  91 311 95 10 wew.41, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Szkoła Podstawowa w Przecławiu, fax 91 311 76 08, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
z  dopiskiem  VIII Gminny Przegląd Form Artystycznych.

Karta zgłoszeń i regulamin znajdują się w załączeniu.

Pin It