Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił premierową edycję Konkursu pn. "Granty Sołeckie 2017". Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej. W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu inwestycyjnego. Pula środków w konkursie to 500 000,00zł.

Wnioski można składać do 31 marca.
Regulamin konkursu, dokumenty aplikacyjne i inne informacje na ten temat mmożna znaleźć na stronie www.grantysoleckie.wzp.pl

Oryginalne pismo w tej sprawie zamieszczamy w załączeniu.

Plakat dotyczący informacji o Grantach Sołeckich 2017

Pin It