Szanowni Państwo,

Przybierające na sile brutalne ataki prasowe na wójta i radnych Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo , wydawanego przez Dariusza Jakubowskiego „Kołbaskowskiego Punktu Widzenia” doprowadziły do sytuacji, w której nie możemy dłużej milczeć.
Czołowe miejsce w gazecie zajmują opatrzone krzykliwymi i sensacyjnymi nagłówkami artykuły informujące o  „aferach”, „przestępstwach” i „przekrętach” popełnianych rzekomo przez Małgorzatę Schwarz, Dorotę Trzebińską , radnych Rady Gminy, czy pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
Manipulowanie faktami, podawanie nieprawdziwych informacji, prowadzenie nieuczciwego i nierzetelnego dziennikarstwa, lawina oszczerstw i pomówień, totalna negacja – wszystko to tworzy czarną propagandę, która już od kilku miesięcy narusza nasze dobre imię.
Ataki nie wychodzą jedynie z "Kołbaskowskiego Punktu Widzenia". W podobnym stylu utrzymane są artykuły i wpisy na facebookowych profilach związanych z gazetą, a skupiających te same osoby, Stowarzyszeń: „Tym Razem Razem” i „Stowarzyszenia Dobrych Działań dla Gminy Kołbaskowo” oraz INFO Szczecin będące  zagorzałymi krytykami wszystkiego co się robi w naszej gminie.

Jesteśmy pewni, że artykuły publikowane w „Kołbaskowskim Punkcie Widzenia”  nie są w żadnym razie przejawem obywatelskiej postawy i troski o dobro gminy i jej mieszkańców, jak to starają się wmówić wszystkim ich autorzy.  Są klasycznym przejawem walki o własne interesy. Mają na celu skompromitowanie nas w oczach mieszkańców gminy i podważenie zaufania, którym nas Państwo obdarzyliście. Osoby te łączy niezałatwienie spraw po ich myśli przez władze gminy bądź przegrana w wyborach.
Wszystkie insynuacje zawarte w artykułach, będące owocem wyjątkowo nierzetelnego dziennikarstwa, powinny być od razu kierowane do Sądu a „redaktorzy” odpowiedzialni za nie, powinni ponieść odpowiedzialność prawną.
O tym wszyscy wiemy. Tyle tylko, że ściganie przestępstw dotyczących szkalowania, pomówień i zniesławiania albo prowadzenie procesów o ochronę dóbr osobistych wiąże się z poniesieniem sporych kosztów, trwa latami, a sądy często uważają, że osoby publiczne cierpliwie powinny znosić nawet nieprawdziwą i złośliwą krytykę.  Pan Jakubowski i jego współpracownicy doskonale o tym wiedzą. Mają czas, pieniądze, wynajętą kancelarię adwokacką, która pilnuje, by w miarę bezpiecznie balansowali na granicy prawa. Ma też cel - zmianę władzy na taką, która będzie mu „przyjazna”.
Nie mamy na sumieniu żadnych „przestępstw”, „afer” czy „przekrętów”, pieniądze zamiast na adwokatów, wolimy wydać na nasze dzieci, a czas, który zmarnowalibyśmy w sądach wolimy przeznaczyć na konkretne działania na terenie gminy.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że bez względu na ilość oszczerstw na nasz temat, które ukazały się i zapewne jeszcze się ukażą, nie zamierzamy brać udziału w tym karnawale zbierania "haków". Nie damy się wciągnąć w spiralę nienawiści. Do końca kadencji zamierzamy spokojnie i konsekwentnie, tak jak dotąd,  realizować to, co Państwu obiecaliśmy idąc do wyborów. Będziemy z pełną odpowiedzialnością wypełniać swoje obowiązki wobec Państwa, nie mając wątpliwości, że uczciwie i sprawiedliwie nas Państwo z tych działań rozliczycie.

Działalność wójta i rady gminy jest działalnością jawną. O wszystkim co robimy informujemy Was na naszej stronie internetowej www.kolbaskowo.pl. Wójt co kwartał przedstawia sprawozdanie ze swej działalności, informując o wszystkim co w danym kwartale robił i z kim i na jaką okoliczność zawierał umowy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pin It