Zdobądź unikalne doświadczenie pracując w Kongresie USA w Waszyngtonie DC i Parlamencie Europejskim w Brukseli dzięki Humanity in Action Polska!
Humanity in Action Polska zaprasza studentów/tki i absolwentów/tki uczelni wyższych do zapoznania się z wyjątkowymi możliwościami odbycia prestiżowych programów stażowych w Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz Parlamencie Europejskim.

Lantos-Humanity in Action Congressional Fellowship
Każdego roku Humanity in Action wraz z  Lantos Foundation for Human Rights and Justice wybiera grupę młodych osób do odbycia profesjonalnego stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, D.C.
Stażyści/stki mają możliwość przez ponad cztery miesiące pracować w biurach kongresmenów/kongresmenek oraz brać udział w dedykowanych wykładach i seminariach, poznając jednocześnie najważniejsze miejsca Waszyngtonu związane z polityką międzynarodową i działalnością na rzecz praw człowieka. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Pat Cox-Humanity in Action Fellowship
Program stażowy pod patronatem Pata Coxa, byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (PE) trwa trzy miesiące. Uczestnicy programu pracują w biurach członków Parlamentu oraz w siedzibach organizacji pozarządowych działających w Brukseli. Poza pracą, przez jeden dzień w tygodniu stażyści biorą udział w wykładach z dziennikarzami, aktywistami oraz odwiedzają miejsca i organizacje istotne dla ochrony praw człowieka oraz globalnej i europejskiej polityki.
Wiele osób, które ukończyło Pat Cox Fellowship znalazło pracę  w PE,  instytucjach europejskich i organizacjach pozarządowych w Brukseli. Więcej informacji znajduje się tutaj.


WARUNKIEM APLIKOWANIA NA OBA PROGRAMY STAŻOWE JEST UKOŃCZENIE HUMANITY IN ACTION FELLOWSHIP .
Tegoroczne edycje programu odbędą się w dniach 26 maja - 25 czerwca 2017 r. w Warszawie, Sarajewie i Berlinie oraz od 5 do 30 lipca 2017 r. w Atlancie.

Międzynarodowe programy organizowane przez Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w odniesieniu do politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań w danym kraju. Prawa człowieka oraz prawa obywatelskie są rozpatrywane ze współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. Jednocześnie podczas warsztatów i treningów uczestnicy/czki programów zdobywają praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań zapobiegających dyskryminacji. Każda edycja programu jest niepowtarzalna.

 

Dla kogo?
- osób interesujących się prawami człowieka, demokracją oraz aktywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowy nienawiści,
- aktywistów/ek chcących realizować swoje  projekty społeczne,
- zainteresowanych pracą w sektorze pozarządowym oraz instytucjach międzynarodowych (HIA oferuje swoim absolwentom/absolwentkom specjalne programy stażowe, m.in. w  Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz Parlamencie Europejskim),
- studentów i studentek wszystkich kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich,
- absolwentów i absolwentek , którzy/które ukończyli/ukończyły studia nie wcześniej niż w 2015 roku,
- osób o bardzo dobrej znajomości j. angielskiego (to język roboczy programu ).

Uwaga! Limit wieku: 28 lat.

Gdzie i kiedy?
Odrębne programy odbywają się w dniach 26 maja - 25 czerwca 2017 r. w Warszawie, Sarajewie i Berlinie (programy europejskie kończy wspólna międzynarodowa konferencja HIA w Berlinie w dniach 22-25 czerwca) oraz od 5 do 30 lipca 2017 r. w Atlancie.

Na zgłoszenia czekamy do 29 stycznia 2017 r.!

Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej to program, podczas którego uczestnicy i uczestniczki pogłębiają swoją wiedzę na temat mierzenia się przez polskie państwo i społeczeństwo z wyzwaniami praw człowieka, transformacji systemowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i umacniania demokracji.

Uczestnicy i uczestniczki biorą aktywny udział w warsztatach, dyskusjach i codziennych prezentacjach. Każdy program podzielony jest na dwie części – pierwsza skupia się na przekazaniu uczestnikom/uczestniczkom niezbędnej wiedzy podczas spotkań i dyskusji z naukowcami i politykami obu płci, doświadczonymi aktywistami/kami, działaczami/kami NGO, dziennikarzami/kami i pracownikami/czkami administracji publicznej. Następnie podczas warsztatów rozwijają oni/one praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań, które pomogą zapobiegać dyskryminacji.

Dzięki temu modelowi nasi uczestnicy/uczestniczki rozwijają szereg umiejętności pomocnych w przyszłej karierze zawodowej i działalności społecznej. Pod okiem specjalistów/specjalistek i ekspertów/ekspertek z danych dziedzin pracują w międzynarodowych zespołach i na konkretnych przykładach, szukając sposobów na twórcze przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka.

 

Warszawski program „Inkubator idei”, organizowany po raz dwunasty, będzie odnosił się do aktualnych i najważniejszych problemów społecznych, z którymi boryka się Polska. Poruszymy kwestie m.in. kryzysu migracyjnego, wzrostu populizmu zagrażającego prawom człowieka i demokracji, trendów wzmacniających ksenofobię, praw kobiet, mniejszości romskiej oraz innych marginalizowanych grup, czy też temat aktywizmu miejskiego i innowacji społecznych. W praktycznej części programu uczestnicy/czki poznają narzędzia do budowania kampanii społecznych, które będą mogli przetestować pracując w międzynarodowych zespołach.

Bośniacki program w Sarajewie będzie zgłębiać zagadnienia dotyczące wymiaru sprawiedliwości i polityki tożsamości po zakończeniu konfliktu zbrojnego, budowania pokoju i transformacji społeczno-ekonomicznej w zmarginalizowanych społeczności lokalnych. Miasto Sarajewo i innych ważne historyczne miejsca w jego otoczeniu będą służyć jako unikalne studium przypadku bogatej historii wielowyznaniowego życia miejskiego w Europie. W Berlinie tematy spotkań obejmą przede wszystkim problematykę sytuacji i integracji uchodźców oraz wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz tożsamości zróżnicowanego niemieckiego społeczeństwa. Podczas programu amerykańskiego w Atlancie uczestnicy będą w szczególności rozważać kwestie rasy i rasizmu, nurtu „restorative justice”, praw obywatelskich, relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa oraz problematykę imigracji.

Każda z osób uczestniczących w ciągu roku po zakończeniu programu realizuje swój „Action Project”, czyli opracowany przez siebie i osobiście wdrożony autorski projekt społeczny. Absolwenci/tki Akademii mogą także brać udział w prestiżowych programach stażowych Humanity in Action, organizowanych np. w Parlamencie Europejskim i  Kongresie Stanów Zjednoczonych, a także korzystać z członkostwa w Humanity in Action Senior Fellows Network, globalnej sieci liderów i liderek.

Programy Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto organizator pokrywa koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na konferencję w Berlinie i większą część kosztów wyżywienia.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Akademii przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ), a także za wsparcie Fundacji  Stavros Niarchos, dzięki której możliwy jest udział uczestników/czek z Grecji.

Aplikuj już teraz i dołącz do sieci aktywistów działających na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego!
Więcej informacji?


http://www.humanityinaction.org/apply

http://uprzedzuprzedzenia.org/humanity-in-action-fellowship-2017/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zachęcamy do polubienia strony www.facebook.com/HIAPolska w celu otrzymania najnowszych powiadomień o rekrutacji do programów HIA.

Głównym celem Fundacji Humanity in Action Polska jest wspieranie młodych ludzi w doskonaleniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie praw człowieka i mniejszości oraz aktywizmu, jak również inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz osób i grup dotkniętych dyskryminacją, rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem oraz marginalizacją społeczno-ekonomiczną. Fundacja Humanity in Action Polska należy do transatlantyckiej sieci organizacji Humanity in Action działających w Bośni i Hercegowinie, Danii, Francji, Holandii, Niemczech i USA, której sieć liczy obecnie ponad 1600 osób na całym świecie i stale się powiększa. Za swoją działalność Fundacja Humanity in Action Polska była wielokrotnie nagradzana. W 2015 roku otrzymała prestiżową międzynarodową Nagrodę Międzykulturową (Intercultural Achievement Award) . W ramach konkursu S3KTOR miasta stołecznego Warszawy w czerwcu 2016 r., Fundacja otrzymała nagrodę za najlepszą inicjatywę pozarządową w kategorii Edukacja i specjalną nagrodę mieszkańców Warszawy.