Informujemy mieszkańców, że od pierwszego stycznia 2017, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dostosowując nazwę do prowadzonego zakresu działalności zmieniło nazwę na: Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Podstawową i od kilku lat jedyną działalnością PGK jest zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, przejęte od firmy Calbud sp. z o.o. Nazwa ZWiK jest zatem naturalną nazwą dla firmy działającej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. - wyjaśnia zmianę dyrektor Zakładu Izabela Wesołowska-Kośmider.
- Nowością wynikającą ze zmiany przepisów podatkowych, będzie umieszczenie danych Gminy Kołbaskowo przed nazwą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na wystawionych przez nas fakturach. Numer rachunku bankowego pozostaje bez zmian.

Wraz ze zmianą nazwy, zmieniony został także adres strony internetowej zakładu. Wszelkie informacje na temat warunków technicznych, przyłączania się do sieci, taryf czy wodomierzy można znaleźć na http://www.zwik.kolbaskowo.pl/

Pin It