Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., w  związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin”.

Pin It