Światowy Dzień AIDS  obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku.  Dnia 30 listopada z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, wspólnie z Gimnazjum Nr 3 w Policach, zorganizowała XVI Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.

Adresatami konkursu byli uczniowie II klas gimnazjum z powiatu polickiego. Do konkursu na etapie powiatowym zgłosiło się 16 uczniów z następujących placówek oświatowych:
- Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach,
- Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 w Policach,
- Gimnazjum Nr 3 w Policach,
- Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 2 w Policach,
- Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach,
- Gimnazjum Nr 7 w SOSW Nr 1 w Policach,
- Gimnazjum w Zespole Szkół w Dołujach,
- Publiczne Gimnazjum w Przecławiu.

Celem konkursu było:
- zwrócenie uwagi młodzieży na problem HIV/AIDS,
- poszerzenie świadomości młodzieży na temat HIV/AIDS i tym samym stosowanie skutecznej profilaktyki zakażeń,
- zmotywowanie młodzieży do samokształcenia w kierunku HIV/AIDS,
- zwiększenie poczucia odpowiedzialności wśród młodzieży za własne czyny.

W trakcie konkursu odbyła się pogadanka na temat uzależnień, którą przeprowadził specjalista terapii uzależnień z Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach.     

Partnerami powyższego przedsięwzięcia były Urząd Miejski w Policach, Starostwo Powiatowe w Policach, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo, Gmina Nowe Warpno, oraz Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach.

Wykaz laureatów XVI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS
 

L.P.

Imię i nazwisko

Szkoła

Zajęte miejsce

Liczba punktów

1.

Emilia Jankowska

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach

I

17,5/24

2.

Hanna Tłusty

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

II

16,5/24

3.

Jakub Kryszewski

Gimnazjum Nr 3 w Policach

III

16,5/24

 

Pin It