logo funduszy europejskichAKTUALIZACJA :
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Więcej informacji >>

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania RPO zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 1.7 RPO WZ 2014-2020.

Więcej informacji i zapisy na spotkanie 7 marca 2017 r. >>

 

Wkrótce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów to: 52 640 000,00 zł.
Więcej informacji o konkursie 1.5 >

 

22 listopada 2016 r. w Szczecinie odbędzie się spotkanie na temat konkursu ramach działania 1.5.
Informacje o spotkaniu i zapisy >

Informujemy o szkoleniu w dniu 7 grudnia organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie:
Szczecin: Środa z Funduszami na rozwój przedsiębiorczości

Aktualne informacje o bezpłatnych szkoleniach >>

 

Gmina  Kołbaskowo jest członkiem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dla firm zlokalizowanych na tym obszarze dedykowany jest konkurs 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM). W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Nabór ma być ogłoszony na początku przyszłego roku. Alokacja dla działania to 5 mln euro.

Wszelkie informacje na temat funduszy unijnych mogą Państwo otrzymać bezpłatnie w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie. Pracownicy Punktu zapraszają zainteresowanych na spotkania informacyjne i indywidualne rozmowy.
Więcej informacji o Punkcie Informacyjnym >

W całej Polsce rozpoczynają się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. Przedstawiciele mikro, małych, średnich i dużych firm będą mogli poszerzyć wiedzę nt. możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich:

Szczegółowe informacje oraz terminy znajdują się pod wskazanymi powyżej linkami. Pierwsze szkolenie już 28 listopada w Szczecinie.
Prosimy przedsiębiorców z terenu Gminy Kołbaskowo zainteresowanych konkursem 1.7 o zgłaszanie zakresu w jakim chcieliby/będą ubiegać się o dofinansowanie. Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do korzystania z funduszy unijnych.

 

 

Pin It