Informujemy, że pozytywnie rozpatrzono złożone przez Gminę wnioski o dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:
1) „Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo”
Celem projektu jest utworzenie 100 nowych miejsc przedszkolnych z przeznaczeniem dla dzieci 3-i 4-letnich oraz objęcie dzieci zajęciami edukacyjno-rozwojowymi w nowobudowanym przedszkolu w Przecławiu na terenie gminy Kołbaskowo. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw.
Wartość projektu to ok. 1,2 mln zł, a dofinansowanie ok. 1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2) „Edukacja warta zachodu”
Projekt  będzie realizowany w: Szkole Podstawowej w Będargowie, Zespole Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie, Szkole Podstawowej w Przecławiu oraz Gimnazjum w Przecławiu. Cel projektu to: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. W ramach projektu będą realizowane: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, warsztaty naukowo-techniczne, szkolenia dla nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych.
Wartość projektu to ok. 1 mln zł, a dofinansowanie ok. 940 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Gmina Kołbaskowo jest członkiem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Informacje o narzędziu ZIT SOM na stronach: http://zit-som.szczecin.pl/index.php
i http://www.som.szczecin.pl/chapter_104000.asp


Więcej szczegółów o projektach wkrótce.

Obecnie Gmina czeka na podpisanie umów o dofinansowanie projektów.

 

Pin It