informacja

 

Powiat Policki  zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2016” organizowanego w ramach II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej. Konkurs ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.


Tegoroczna edycja konkursu odbywać się będzie w następujących kategoriach:
I. Działania warte naśladowania (np. inicjatywy, wydarzenia, projekty promujące aktywność społeczną i obywatelską)
II. Wspólne działania (np. działania realizowane w partnerstwie; działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych)
III. Osobowość roku (wolontariusz, sponsor, firma, sołtys, nauczyciel/wychowawca, senior itp.)
IV. Działalność wolontarystyczna (np. w szkole, miejscu pracy, instytucji)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i składanie, w terminie do dnia 10 listopada 2016 r., zgłoszeń konkursowych.
Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, przesyłając  je pocztą lub dostarczając osobiście na adres:
 
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 91 43 28 143 (kontakt z panią Haliną Michalak) lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.            

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Hotelu Dobosz w Policach (szczegóły organizacyjne dotyczące uroczystości zostaną podane w terminie późniejszym). Na uroczystości tej zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych, zaprezentowane zostaną sylwetki wolontariuszy, wyróżnimy organizacje pozarządowe, podziękujemy sponsorom i zwrócimy uwagę na ciekawe inicjatywy. Na pewno w tym dniu towarzyszyć nam będą liczne niespodzianki i wzruszenia.
Już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Pin It