Urząd Gminy Kołbaskowo zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2016 w godz 8:00 - 14:00 zamknięta zostanie ścieżka rowerowa na odcinku Kamionki - Pargowo. Zamknięcie ścieżki jest związane z planowanym polowaniem zbiorowym w obwodzie 121, rewir 10 - 16. Przebywanie na ścieżce rowerowej podczas polowania grozić może trwałym kalectwem lub śmiercią.

WYJAŚNIENIE KWESTII BEZPIECZEŃSTWA - aktualizacja 18.10.2016

W związku z emocjami jakie u niektórych mieszkańców wywołała informacja o planowanym na dzień 5 listopada zbiorowym polowaniu i związanym z tym zamknięciem ścieżki rowerowej, wyjaśniamy kilka kwestii budzących najwięcej wątpliwości.Gmina Kołbaskowo nie jest organizatorem polowania, przez co nie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w jego trakcie. Taka odpowiedzialność – zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczestnikom polowania jak i otoczeniu – należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie "szczegółowych warunków wykonywania  polowania i znakowania tusz"  do prowadzącego polowanie, czyli w tym przypadku do Wojskowego Koła Łowieckiego „BAŻANT”.  
Zgodnie z §28 cytowanego rozporządzenia "zarządca obwodu łowieckiego", w tym przypadku również organizator polowania, "kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia", powiadomił Wójta Gminy Kołbaskowo  o planowanym terminie polowania i zwrócił się z prośbą o czasowe zamknięcie ścieżki rowerowej przebiegającej przez tereny leśne.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ścieżki rowerowej Wójt Gminy Kołbaskowo podjęła decyzję o jej czasowym zamknięciu 05 listopada w godzinach 08.00 – 14.00. Jednocześnie wyjaśniamy, iż Gmina nie ponosi żadnych wydatków związanych z przeprowadzeniem polowania.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Wojskowego Koła Łowieckiego Bażant w Szczecinie.

Załączniki:
Download this file (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdf