Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, każdego roku inwestuje w remonty wodociągów, mające na celu poprawę jakości wody dostarczanej do odbiorców z terenu całej gminy.


- Jesteśmy obecnie w trakcie remontu trzech ujęć wody na terenie Gminy Kołbaskowo – informuje dyrektor PGK, Izabela Wesołowska-Kośmider - W Kamieńcu postawiony został zbiornik  retencyjny, który rozwiąże problem niestabilnego ciśnienia wody.  Remontujemy również  budynek stacji uzdatniania w tej miejscowości. Prace obejmują docieplenie ścian, stropu i wymianę pokrycia dachu. Po wykonaniu dodatkowych, zaplanowanych prac instalacyjnych, ujęcie wody w Kamieńcu będzie kompleksowo zmodernizowane.   


PGK prowadzi również remonty budynków na terenie ujęcia Ustowo-Szklarnie. W tej chwili ekipy budowlane pracują w budynku filtrów pospiesznych.  Wykonano nowe przyłącze wodociągowe do obiektu i wymieniono złoża filtracyjne. Inwestycje te powinny wpłynąć na dalszą poprawę jakości wody  dostarczanej z tego ujęcia.    
Stacja Uzdatniania Wody w Warzymicach wyposażona została w nowe filtry wraz z mieszaczem powietrza. Wykonano tu nowe przyłącze wodociągowe. Urządzenia należało wymienić z uwagi na znaczny stopień ich zużycia. Planowany jest też zakup i montaż zbiornika retencyjnego wraz z zestawem hydroforowym, co pozwoli na ustabilizowanie ciśnienia wody na końcówkach sieci.      


Łącznie na remonty ujęć w bieżącym roku Przedsiębiorstwo wydało około 400.000 złotych.

 

 

Powyżej ujęcie wody w Kamieńcu w trakcie remontu w miesiącu wrześniu br.

 

 


                            

Pin It