Zapraszamy Rodziców dzieci  w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym na zajęcia warsztatowe: „Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice”.
informacja
Terminy zajęć:
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy w godz.: 17.00-20.00 przez 6 tygodni począwszy od: 03.10.2016 r.
Miejsce zajęć: Świetlica w Przecławiu (czerwony budynek z cegły przy skateparku)
Osoba prowadząca zajęcia: Agnieszka Strzelec - Psychoterapeutka, trenerka psychoedukacji, socjoterapeutka, pedagog, socjolog
Zajęcia są nieodpłatne (w pełni sfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej).
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 30.09.2016 r. pod nr telefonu: 696-469-969 oraz 607-790-637(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Zapewniamy wsparcie w opiece nad dziećmi podczas warsztatów !Podczas zajęć Rodzice uzyskają odpowiedź na pytania:

 • Jak prawidłowo wychowywać dzieci?
 • Jak dyscyplinować dzieci?
 • Jak radzić sobie z emocjami dziecka?
 • Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Jak być konsekwentnym rodzicem?
 • Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem?
 • Jak usamodzielniać dzieci?
 • Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami?
 • Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie i poza nią?
 • Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym dzieci?
 • Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?

 

 

Pin It