informacjaPoniżej zamieszczamy link do ankiety dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych dotyczącą poziomu cyfryzacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych i związanych z tym barier. Projekt badawczy jest prowadzony przez Komisję Europejską. Ankieta jest dostępna w języku polskim i wypełnia się ją on-line.

Link do ankiety: http://www.digitaltourism.me/pl.html

Prosimy o uzupełnienie!

Pin It