Szukasz szkolenia zawodowego lub płatnego stażu? Przystąp do Akademii Kompetencji Zawodowych! REKRUTACJA TRWA!Z projektu mogą skorzystać:

  osoby zamieszkujące województwo zachodniopomorskie
· osoby bezrobotne (niezarejestrowane lub zarejestrowane w urzędzie pracy)
· osoby niepracujące

Preferowany udział  mają:
· Osoby w wieku 18-29 lat
· Matki samotnie wychowujące dziecko (gwarantujemy i finansujemy opiekę nad dzieckiem w trakcie szkoleń i staży)
· Kobiety
· Osoby niepełnosprawne (w niektórych działaniach zapewniamy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej)
· Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
· Osoby z terenów wiejskich

W zależności od uczestnika/czki, oferujemy zróżnicowane wsparcie, np.:
·  Szkolenia zawodowe
·  Płatne staże 1200 zł! i praktyki zawodowe
·  Coaching w trakcie staży i praktyk
·  Stypendia szkoleniowe dla uczestników/czek
·  Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
·  Materiały szkoleniowe, poczęstunki w trakcie zajęć, zwroty kosztów dojazdu

Przykładowe szkolenia i kursy:
·  Kurs barmana
·  Kurs opiekunki
·  Kurs masażu
·  Kurs pomocy kuchennej
·  Kurs masażu I i II stopnia z językiem niemieckim
·  Kurs kosmetyczki z językiem niemieckim
·  Kurs specjalisty ds. E-commerce z kursem ECDL Base
·  Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych
·  Kurs obsługi i konserwacji suwnic

Uczestnicy Naszych projektów  przejdą specjalistyczne szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Zapewniamy stypendia stażowe 1200 zł, materiały szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu. Po szkoleniach uczestnicy przystąpią do płatnych Staży zawodowych (4 lub 5 miesięcznych) zgodnych z nabytymi podczas szkoleń kwalifikacjami. Mam nadzieję, że projekt tego typu mógłby wpłynąć pozytywnie na życie osób mieszkających w Państwa gminie. Rozpoczynamy rekrutację.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy projektu:

Beata Godlewska, tel. 510 395 362, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Monika Baszak tel. 516 864 375, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maciej Rębilas 510 325 170, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formularze rekrutacyjne prosimy przesyłać lub przynieść osobiście na adres:

BIURO PROJEKTU
Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości
Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin
(nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)