Gmina Kołbaskowo otrzymała wyróżnienie za szczególny wkład w rozwój Euroregionu Pomerania i inicjowanie współpracy polsko-niemieckiej. Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 


Gmina we współpracy z partnerami z Polski i Niemiec zrealizowała liczne projekty miękkie i infrastrukturalne.

W ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA została zorganizowana międzynarodowa konferencja „Pomoc dzieciom krzywdzonym” inicjująca dyskusję na temat metod, standardów i efektywności pracy z dziećmi krzywdzonymi oraz  polsko-niemieckie spotkania integracyjne pełne zabaw i warsztatów edukacyjnych: „Dzień Dziecka. Polsko-Niemieckie spotkanie integracyjne”, „Transgraniczna Wiosna − poznajemy polskie i niemieckie tradycje związane z wiosną”. Zorganizowane było także wspólne szkolenie polskich i niemieckich straży pożarnych obszaru pogranicza w dni św. Floriana − patrona strażaków.

Współpraca polsko-niemiecka zaowocowała budową ponadgranicznego połączenia drogowego Schwennenz - Ladenthin - Warnik - Będargowo w polsko - niemieckim obszarze rozwoju Odra - Nysa (DEPERON). Przy wsparciu środków unijnych zmodernizowano blisko 9 km drogi. W ramach kolejnego projektu Gmina Kołbaskowo wykonała remont pomieszczeń w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie oraz zakupiono dwie tablice interaktywne do nauki języka niemieckiego. Realizacja projektu „Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój” była odpowiedzią na potrzeby turystyczne mieszkańców regionu Dolny Dolnej Odry. Powstały warunki dla rozwoju polsko-niemieckiej turystyki rowerowej przekraczającej Odrę. Głównym celem projektu była likwidacja luk komunikacyjnych oraz rozbudowa istniejących ścieżek rowerowych. Zrealizowano także projekt „Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry” służący poprawie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, ochrony przed awariami przemysłowymi, innymi klęskami żywiołowymi i wielkoobszarowymi pożarami lasów na terenie objętym projektem po obu stronach granicy (szczególnie z uwzględnieniem ochrony obszarów NATURA 2000, w tym Doliny Dolnej Odry). Wykonano modernizację zaplecza techniczno – szkoleniowego i organizację wspólnych ćwiczeń, szkoleń oraz ścisłą współpracę między służbami ratowniczymi partnerów projektu.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Interreg IVA można znaleźć na stronach internetowych Gminy Kołbaskowo: http://projekty.kolbaskowo.pl/ oraz http://kolbaskowo.pl/index.php/gmina/realizowane-inwestycje-i-projekty/zrealizowane-projekty/1140-zrealizowane-projekty-z-funduszy-unijnych

Pin It
Załączniki:
Download this file (wyróżnienie.pdf)wyróżnienie.pdf