informacjaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Policach organizują konkurs pn. "Zgaś Ryzyko Czadowy Konkurs". Celem konkursu jest m.in. uświadomienie zagrożeń i kształtowanie bezpiecznych postaw wśród mieszkańców powiatu polickiego, ograniczenie ilości osób poszkodowanych związanych z niebezpieczeństwem powstania produktów niepełnego spalania oraz profilaktyka pożarowa obiektów mieszkalnych.

 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie powiatu polickiego (osoby fizyczne) w lokalu mieszkalnym nie młodszym niż 5 lat, które zlecą wykonanie przeglądu pieca gazowego lub przeglądu kominiarskiego przewodów spalinowych lub wentylacyjnych. Nagrodami w konkursie czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla. W powiecie polickim liczba interwencji straży pożarnych do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla wynosi co najmniej 20 rocznie. Dostrzegając te problemy wspólnie ze Starostą Polickim organizujemy wyżej opisany konkurs dlatego proszę o umieszczeniu informacji o naszej akcji na swoich stronach internetowych, rubrykach prasowych bądź w telewizji aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

Regulamin oraz niezbędne informację są na naszej stronie internetowej w poniższym linku.
http://www.straz.police.pl/czadowy-konkurs

Pin It