Wójt Gminy Kołbaskowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania dot.: “Ogłoszenia o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego WUKO STAR MAN stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo”.

Pin It