OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 16 września 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)  w związku z uchwałą Nr XXIII/293/2012  Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 727) w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów, zmienioną uchwałą Nr XXXV/436/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1331) podaję do wiadomości publicznej  informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

 

 

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  1.  

Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Kurów, Moczyły, Pargowo, Rosówek, Siadło Dolne, Siadło Górne, Ustowo

Urząd Gminy

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo

 

  1.  

Barnisław, Będargowo, Bobolin, Karwowo, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Smolęcin, Stobno, Warnik

Szkoła Podstawowa

Będargowo 1

72-005 Przecław

 

  1.  

Przecław od numeru 1 do numeru 48A i ulice: Aleja Kasztanowa, Klonowa, Lipowa oraz miejscowość Smętowice

Szkoła Podstawowa

Przecław 27A

72-005 Przecław

 

  1.  

Przecław od numeru 49 do końca

Szkoła Podstawowa

Przecław 27A

72-005 Przecław

 

  1.  

Warzymice od numeru 1 do numeru 70 oraz ulice: Rubinowa, Słoneczna, Oliwkowa, Szafirowa, Turkusowa, Wrzosowa, Złota, Tęczowe Ogrody, Dębowa, Irysowa, Pod Zodiakiem, Zaciszna

Publiczne Gimnazjum

Przecław 27C

72-005 Przecław

 

6

Warzymice od numeru 71 do końca

i ulica Brzeziny

Publiczne Gimnazjum

Przecław 27C

72-005 Przecław

 

 

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych nr 4, 5 i 6 w Przecławiu dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wyborca , który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Kołbaskowo o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Kołbaskowo w terminie do 12 października 2015 r. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone są obwodowe komisje wyborcze nr 4, 5 i 6 w Przecławiu.    .
                                                                                       
Wójt Gminy
Małgorzata Schwarz

UWAGA
Wszystkie lokale wyborcze czynne będą w dniu głosowania - 25 października 2015 r. w godzinach od   700 do 2100.

Pin It