WÓJT GMINY KOŁBASKOWO  o g ł a s z a    p r z e t a r g i    u s t n e    n i e o g r a n i c z o n e  na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach. Szczegóły w załączeniu

Pin It