OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)  w związku z uchwałą Nr XXIII/293/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 727) w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów, zmienioną uchwałą Nr XXXV/436/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1331) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

NUMER
OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA
OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

1.

Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Kurów, Moczyły, Pargowo, Rosówek, Siadło Dolne, Siadło Górne, Ustowo

Urząd Gminy
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
tel. 91-311-95-53

2.

Barnisław, Będargowo, Bobolin, Karwowo, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Smolęcin, Stobno, Warnik

Szkoła Podstawowa
Będargowo 1
72-005 Przecław
tel. 91-311-74-52

3.

Przecław od numeru 1 do numeru 48A i ulice: Aleja Kasztanowa, Klonowa, Lipowa oraz miejscowość Smętowice

Szkoła Podstawowa
Przecław 27A
72-005 Przecław
tel. 91-311-76-08

4.

Przecław od numeru 49 do końca

Szkoła Podstawowa
Przecław 27A
72-005 Przecław
tel. 91-311-73-76

5.

Warzymice od numeru 1 do numeru 70 oraz ulice: Rubinowa, Słoneczna, Oliwkowa, Szafirowa, Turkusowa, Wrzosowa, Złota, Tęczowe Ogrody, Dębowa, Irysowa, Pod Zodiakiem, Zaciszna

Publiczne Gimnazjum
Przecław 27C
72-005 Przecław
tel. 91-48-19-432

6.

Warzymice od numeru 71 do końca i ulica Brzeziny

Publiczne Gimnazjum
Przecław 27C
72-005 Przecław
tel. 91-48-19-431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych nr 4, 5 i 6 w Przecławiu dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wyborca , który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Kołbaskowo o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Kołbaskowo w terminie do 27 kwietnia 2015 r. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone są obwodowe komisje wyborcze nr 4, 5 i 6 w Przecławiu.

Wójt Gminy

Małgorzata Schwarz

 

UWAGA

Wszystkie lokale wyborcze czynne będą w dniu głosowania -

10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00

 

Pin It
Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf