Konkurs na realizację zadań publicznych gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2015 ogłoszony 19 stycznia 2015 r. został rozstrzygnięty.

Szczegóły rozstzygnięcia znajdują się w załączeniu.


Pin It