Szanowni Państwo!

W naszej gminie zameldowanych jest obecnie ponad 10 tysięcy osób. Jednak szacujemy, że rzeczywista liczba mieszkańców sięgać może 15 tysięcy. Osoby, które tutaj mieszkają często zameldowane są w innych miejscowościach, np. w Szczecinie. Serdecznie zachęcam wszystkich, którzy nie są zameldowani na terenie gminy Kołbaskowo do wzięcia udziału w organizowanej przez nas akcji „Twoje podatki wrócą do Ciebie”.

Pieniądze z podatku dochodowego ad osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PlT, trafiają w około 40 procentach do budżetu gminy, w której podatnik mieszka. Te pieniądze przeznaczane są na zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz na kształtowanie naszego otoczenia i finansowanie usług, z których Państwo na co dzień korzystacie. Pod jednym wszak warunkiem – w zeznaniu podatkowym trzeba wskazać gminę Kołbaskowo jako miejsce, w którym się mieszka. Wystarczy wypełnić druk  ZAP-3 i wysłać go lub złożyć osobiście w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie wraz z zeznaniem podatkowym.
Państwa świadoma decyzja może w istotny sposób wpłynąć na poziom dochodów budżetu gminy, z którego finansowane są inwestycje służące nam wszystkim. Państwa podatek wróci do Państwa w postaci lepszych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, nowych połączeń autobusowych, szerokiej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Wierzę, że dzięki Państwa decyzji, wszystkim nam, w Naszej Małej Ojczyźnie, będzie żyto się lepiej, bezpieczniej i wygodniej.

Jednocześnie informuję Państwa, iż nieporozumienia związane z niedostarczeniem niniejszej informacji pocztą lub też z dostarczeniem jej poza Gminę Kołbaskowo nie powstały z przyczyn leżących po stronie naszej Gminy. W załączeniu, do wglądu pismo Poczty Polskiej, uznające reklamację Gminy Kołbaskowo w tej sprawie.

Wójt Gminy Kołbaskowo
Małgorzata Schwarz


Link do druku ZAP-3 >>

Pin It