Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Pin It