Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014. Więcej informacji w załącznikach.

Pin It