Wójt Gminy Kołbaskowo wraz z Młodzieżową Radą Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo.

Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 10 do 19 lat, zamieszkała na terenie Gminy Kołbaskowo. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na kracie zgłoszeniowej, którą wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Kołbaskowo pok. nr 19 w terminie do 22 listopada 2013 r.

Dodatkowe informacje w załącznikach ( regulamin oraz karta zgłoszeniowa) oraz u koordynatora konkursu - inspektora Piotra Romanicza, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 91-311-95-10 wew. 41