ODBIÓR  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH

W dniach 08-09,  15-16  i 22-23 listopad b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

L.p

Miejscowość

Wielkość kontenerów i miejsce podstawienia

Podstawienie kontenerów

Odbiór kontenerów

1.

Przecław

- osiedle Zielone Pole – okolice bloku nr 99, 10m3 +  10m3 + 10m3

- za blokiem 32-38, przy pojemnikach do selekt. zbiórki 9m3 + 9m3

- przy basenie przeciwpożarowym 7m3

 

 

 

08.11.2013 r. do godz. 16.00

 

 

 

09.11.2013 do godz. 18.00

Warzymice

- os. Różane (parking na końcu osiedla- miejsce dla niepełnosprawnych) 5m3

- os.Tęczowe ogrody, przy wjeździe I wiata, 7m3

- os. Tęczowe, przy wiacie śmietnikowej, 5m3

- os. Kresy I – między przepompownią, a trafostacją, 7m3

- os. Bursztynowe – przy wiacie śmietnikowej, 5m3

- przy placu zabaw 12m3

Będargowo

- przy placu zabaw  9m3 + 9m3

- przy posesji nr 20, 9m3

Karwowo

- przy placu zabaw  9m3 + 7m3

2.

Pargowo

- przy przystanku 9m3

 

 

15.11.2013 r. do godz. 16.00

 

 

 

 

16.11.2013 od godz. 18.00

Kamienic

- przy placu zabaw 14m3

- przy boisku 9m3

Moczyły

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 14m3

Rosówek

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 7m3

Kołbaskowo

- przy posesji nr 101 (IPZ), 12m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki – szkoła 12m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki - sklep 9m3

Siadło Górne

- przy parku 10m3 + 7m3

- przy przystanku 10m3 + 7m3

Sidło Dolne

- przy przepompowni ścieków 9 m3 + 9m3

Kurów

- za przystankiem, przy pojemnikach do selekt. zbiórki 14m3

- przy przepompowni ścieków 12m3 (przy nr 58)

Ustowo

- przy placu zabaw 9m3

- przy pojemniku do selekt. zbiórki 9m3 + 9m3

3.

Smolęcin

- przy straży pożarnej (świetlicy) 9m3 + 9m3 +7m3

 

 

22.11.2013r. do godz. 16.00

 

 

 

23.11.2013 od godz. 18.00

Barnisław

- przy świetlicy 9m3

- przy blokach 9m3

- przy boisku 9m3 + 9m3

Bobolin

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 14m3

Warnik

- przy placu zabaw 14m3

Małe Stobno

- przy przystanku 5m3

Stobno

- okolice posesji nr 95,  12m3 + 12m3

- przy posesji nr 11, 12 m3

Przylep

- przy placu zabaw 12m3

Ostoja

- przy boisku 9m3 + 9m3

- przy posesji nr 13, 7m3

Rajkowo

- przy placu zabaw 12m3

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!

Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Pin It